Înscrieri 2024-2025

Înscrierile pentru anul școlar 2022 - 2023 au avut loc. Această pagină va fi actualizată în viitor pentru următoarea serie de înscrieri.

Vă mulțumim pentru interesul acordat!

ANUNȚ !!!

S-a afișat procedura de repartizare a copiilor pe locurile disponibile în cadrul etapei de ajustări pentru anul școlar 2023 – 2024. click aici pentru a accesa documentul.

ANUNȚ !!!

S-au afișat rezultatele pentru etapa a II-a de înscrieri. Click aici pentru a accesa pagina.

S-au afișat informațiile cu privire la înscrierile pentru noul an 2024 – 2025. Click aici pentru a vizualiza toate informațiile actualizate.

IMPORTANT !!!

Descărcați documentul de mai jos pentru a afla toate informațiile necesare cu privire la procesul de înscriere în cadrul unității noastre de învățământ, GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „UNIVERSUL COPIILOR”.

Participă la evenimentul mult așteptat!

16 mai 2024

17:00 - 18:00

DOCUMENTE PDF

DOCUMENTE WORD

Cerere tip de înscriere și declarație pe propria răspundere

Dosarul de înscriere trebuie să conțină cererea de înscriere, iar dacă depunerea dosarului se realizează în format electronic (pe adresa de email sau completând formularul de mai jos) sau prin poștă, trebuie atașată și declarația pe propria răspundere de mai jos. Pentru a le descărca, trebuie să dați click pe documentul necesar.

Documentele necesare

Având în vedere prevederile legale în vigoare LEGEA EDUCAŢIE NAŢIONALE nr. 1/2011,
O.M.E. nr. 4018 din 2024, acţiunea de înscriere a copiilor în grădiniţă în anul şcolar 2024-2025 se
realizează în perioada 20 MAI – 14 IUNIE 2024, etapizat, conform procedurii:

20 MAI – 24 MAI 2024
Sunt reînscriși copiii care frecventează unitatea de învățământ în anul școlar current și care
urmează să o frecventeze și în următorul an școlar, ca urmare a exprimării acestei opțiuni de
către părinții/reprezentanții legali ai acestora printr-o cerere scrisă.

24 MAI 2024 – Afișarea pe site-ul grădiniței www.gradinitauniversulcopiilorcj.ro și
la sediul instituției ( Aleea Moldoveanu, nr. 5-7) a informațiilor privind:

 • Capacitatea instituției;
 • Numărul de locuri aprobat prin Planul de școlarizare pentru anul școlar 2024-2025 și a celor
  rămase libere în urma etapei de reînscriere;
 • Orarul pentru primirea solicitărilor;
 • Modalitatea de depunere a dosarului de înscriere;

27 MAI – 31 MAI
Colectarea cererilor de înscriere.
3-12 IUNIE 2024
Procesarea cererilor de înscriere.
3-5 iunie 2024
Procesarea cererilor din faza I -prima opțiune.
6-10 iunie 2024
Procesarea cererilor din faza II – a doua opțiune.
11-12 iunie 2024
Procesarea cererilor din faza III – a treia opțiune.
14 IUNIE 2024
Afișarea rezultatului și a numărului de locuri rămase disponibile după prima etapă de înscrieri.

Dosarul de înscriere a copilului cuprinde următoarele documente:

     În situația transmiterii prin e-mail sau prin poștă, părintele va transmite unității de învățământ
declarația-tip pe propria răspundere, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta
metodologie-cadru, cu privire la veridicitatea informațiilor completate în cerere.

     Validarea cererii-tip de înscriere este obligatorie și se face la unitatea de învățământ la care părintele/reprezentantul legal solicită înscrierea și constă în compararea datelor introduse în aplicația
informatică cu documentele transmise/depuse de către acesta.

     Părintele/Reprezentantul legal prezintă, în momentul completării cererii-tip de înscriere la unitatea
de învățământ sau, după caz, în momentul validării acesteia, actul de identitate propriu și certificatul de
naștere al copilului, în original, precum și copii ale acestora pentru a fi certificate conform cu originalul de
către membrul desemnat din cadrul comisiei de înscriere de la nivelul unității de învățământ.

     Părinții divorțați depun la înscriere dovada modului în care se exercită autoritatea părintească și la
care dintre ei a fost stabilită locuința minorului.

     La dosarul de înscriere se adaugă, la începutul anului școlar, următoarele documente:
          a) adeverință de la medicul de familie în care se menționează că respectivul copil este
sănătos clinic; adeverința este necesară în prima zi de prezentare a copilului în unitatea
de învățământ;
          b) avizul epidemiologic/dovada de vaccinare, întocmit(ă) conform prevederilor elaborate de
Ministerul Sănătății, cu privire la intrarea copilului în colectivitate, eliberat(ă) de medicul de
familie al copilului cu maximum 5 zile înainte de a începe frecventarea unității.


Criteriile generale
de departajare care se aplică pentru nivelul preșcolar sunt următoarele:
a) copilul are vârsta de 4 sau 5 ani împliniți la începutul anului școlar;
b) domiciliul copilului/reședința/locul de muncă al/a unuia dintre părinți/al/a reprezentantului legal
este situat/situată în apropierea unității de învățământ unde părintele/reprezentantul legal depune cererea-tip
de înscriere;
c) cel puțin unul dintre părinți/reprezentantul legal al copilului urmează o formă de învățământ la zi;
d) existența unui document care dovedește că beneficiază de tutelă sau de o măsură de protecție
specială stabilită în condițiile Legii nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
e) existența unui document care dovedește că este în grija unui singur părinte (familie monoparentală);
f) ambii părinți/părintele unic/reprezentantul legal ai/al copilului lucrează sau cel puțin unul dintre ei
se încadrează în una dintre situațiile: (i) pensionat în conformitate cu prevederile legale; (ii) cu certificat de
handicap; (iii) șomer, în căutarea unui loc de muncă, cu documente doveditoare de la agenția pentru ocupare
a forței de muncă;
g) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului și/sau a certificatului de
orientare școlară și profesională eliberat de CJRAE/CMBRAE;
h) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă în anul
școlar pentru care se face înscrierea.

     În cazul în care numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul de locuri libere,
repartizarea copiilor în învățământul preșcolar se face în ordinea descrescătoare a numărului de
criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil.

Cum trimit documentele?

Documentele pot fi trimise pe adresa de email: gradinitauniversulcopiilor@yahoo.com, prin poștă sau completând formularul de mai jos.

Pentru mai multe informații, ne puteți contacta la numărul de telefon: 0264458480

Formular pentru înscrieri 2024 - 2025
  Informaţii administrative

  Lista de mai jos cuprinde informații privind capacitatea instituției, criteriile de departajare, programul de depunere al documentelor etc.

  CAPACITATEA INSTITUȚIEI - INDISPONIBIL MOMENTAN