Încarc Evenimente

« All Events

  • Acest eveniment a trecut.

Înscrieri 2023-2024

iunie 15, 2023 - iulie 18, 2023

Având în vedere prevederile legale în vigoare LEGEA EDUCAŢIE NAŢIONALE nr. 1/2011,
O.M.E. nr. 4319 din 26 mai 2023, acţiunea de înscriere a copiilor în grădiniţă în anul şcolar 2023-2024 se
realizează în perioada 15 iunie – 18 iulie 2023, etapizat, conform procedurii:

14 IUNIE 2023 – Afișarea pe site-ul grădiniței www.gradinitauniversulcopiilorcj.ro și
la sediul instituției ( Aleea Moldoveanu, nr. 5-7) a informațiilor privind:

  • Capacitatea instituției;
  • Numărul de locuri aprobat prin Planul de școlarizare pentru anul școlar 2023-2024 și a celor
    rămase libere în urma etapei de reînscriere;
  • Orarul pentru primirea solicitărilor;
  • Modalitatea de depunere a dosarului de înscriere;

Dosarul de înscriere a copilului cuprinde următoarele documente:

a) Cererea tip de înscriere;
b) copie de pe certificatul de naștere al copilului;
c) copie de pe actele de identitate ale părinților/ reprezentantului legal;
d) adeverință de angajat pentru fiecare dintre părinți/reprezentantul legal sau adeverință
privind perioada concediului de creștere și îngrijire copil;
e) alte documente doveditoare care fac obiectul criteriilor generale de înscriere și care sunt
analizate în timpul procesului de înscriere.

În situația transmiterii prin e-mail sau prin poștă, părintele va transmite unității de învățământ
declarația-tip pe propria răspundere, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta
metodologie-cadru, cu privire la veridicitatea informațiilor completate în cerere.

Validarea cererii-tip de înscriere este obligatorie și se face la unitatea de învățământ la care părintele/reprezentantul legal solicită înscrierea și constă în compararea datelor introduse în aplicația
informatică cu documentele transmise/depuse de către acesta.

Părintele/Reprezentantul legal prezintă, în momentul completării cererii-tip de înscriere la unitatea
de învățământ sau, după caz, în momentul validării acesteia, actul de identitate propriu și certificatul de
naștere al copilului, în original, precum și copii ale acestora pentru a fi certificate conform cu originalul de
către membrul desemnat din cadrul comisiei de înscriere de la nivelul unității de învățământ.

Părinții divorțați depun la înscriere dovada modului în care se exercită autoritatea părintească și la
care dintre ei a fost stabilită locuința minorului.

La dosarul de înscriere se adaugă, la începutul anului școlar, următoarele documente:
a) adeverință de la medicul de familie în care se menționează că respectivul copil este
sănătos clinic; adeverința este necesară în prima zi de prezentare a copilului în unitatea
de învățământ;
b) avizul epidemiologic/dovada de vaccinare, întocmit(ă) conform prevederilor elaborate de
Ministerul Sănătății, cu privire la intrarea copilului în colectivitate, eliberat(ă) de medicul de
familie al copilului cu maximum 5 zile înainte de a începe frecventarea unității.

Criteriile generale de departajare care se aplică pentru nivelul preșcolar sunt următoarele:
a) copilul are vârsta de 4 sau 5 ani împliniți la începutul anului școlar;
b) domiciliul copilului/reședința/locul de muncă al/a unuia dintre părinți/al/a reprezentantului legal
este situat/situată în apropierea unității de învățământ unde părintele/reprezentantul legal depune cererea-tip
de înscriere;
c) cel puțin unul dintre părinți/reprezentantul legal al copilului urmează o formă de învățământ la zi;
d) existența unui document care dovedește că beneficiază de tutelă sau de o măsură de protecție
specială stabilită în condițiile Legii nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
e) existența unui document care dovedește că este în grija unui singur părinte (familie monoparentală);
f) ambii părinți/părintele unic/reprezentantul legal ai/al copilului lucrează sau cel puțin unul dintre ei
se încadrează în una dintre situațiile: (i) pensionat în conformitate cu prevederile legale; (ii) cu certificat de
handicap; (iii) șomer, în căutarea unui loc de muncă, cu documente doveditoare de la agenția pentru ocupare
a forței de muncă;
g) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului și/sau a certificatului de
orientare școlară și profesională eliberat de CJRAE/CMBRAE;
h) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă în anul
școlar pentru care se face înscrierea.

În cazul în care numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul de locuri libere,
repartizarea copiilor în învățământul preșcolar se face în ordinea descrescătoare a numărului de
criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil.

Detalii

Începe:
iunie 15, 2023
Se termină:
iulie 18, 2023
Categorie Eveniment:
Site web:
https://www.gradinitauniversulcopiilorcj.ro/inscrieri-2023-2024/

Organizator

Grădinița cu program prelungit „Universul Copiilor”
Telefon
0728864018
Email
gradinitauniversulcopiilor@yahoo.com
Vezi site-ul web Organizator

Loc de desfășurare

Grădinița cu program prelungit „Universul Copiilor”
Aleea Moldoveanu 5-7, Cluj-Napoca 400682
Cluj-Napoca, Cluj 400682 România
+ Hartă Google
Telefon
0728864018
Vezi site-ul web Loc de desfășurare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *